Alle skal bli sett i Oppdal

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Oppdal kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra.

Trenger du hjelp? Eller er det barn, ungdom, unge voksne, gravide eller familier du er bekymret for?

NB! Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu 97079845.

I Oppdal kommune benytter vi sett-handlingsveilederen for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu 97079845

Veiledende flytskjema for ansatte ved mistanke om overgrep mot barn. Les mer om din meldeplikt.